Περιγραφή

Δια την Η' Τάξιν των Γυμνασίων.
Αθήνα 1956
Έκδοση Γ'.
Μέτρια κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα.

Σχόλια