Περιγραφή

Πολυκαιρισμένο
Σκισμένο Εξώφυλλο
Έκδοση του 1960

Σχόλια