Περιγραφή

Κιτρινισμένο,Πολυκαιρισμένο
Έκδοση του 1960

Σχόλια