Περιγραφή

Εκδ.1981
Μετ.Εμμανουήλ Βάσσω
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια