Περιγραφή

Εκδ.1979
Μετ.Καμπούρη Μάρω
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια