Περιγραφή

Μετ.Αριδαίος Χ
Πολύ Καλή Κατάσταση

Σχόλια