Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα
Έκδοση του 1971

Σχόλια