Περιγραφή

Εκδοση Εκτη:1953
Συμφώνως προς το ισχύον Αναλυτικόν Πρόγραμμα των Εξατάξίων Εμπορικών Σχολών
Μέτρια κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Ελάχιστα σημειωμένο

Σχόλια