Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1991

Σχόλια