Περιγραφή

Ο κόσμος των θρησκευτικών ιδεών στην Ελλάδα, και μάλιστα όπως αυτές εκφράζονται μέσω της Ορθοδοξίας δεν έχει δεχτεί ποτέ κάποια ριζική μεταρρύθμιση. Έτσι παρα τις αντιμαχίες και τις διαφωνίες σε θέματα ερμηνείας του θεολογικού λόγου , ουσιαστικά το ευαγγελικό-εκκλησιαστικό μήνυμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Τα τελευταία χρόνια όμως το μήνυμα αυτό, δίχως να μεταλλαχθεί στην εσώτερη ουσία του, αναγκάζεται να ενσωματώσει το πνεύμα ενός πολιτισμού, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή. Έτσι η πάλαι ποτέ συνάφεια ανάμεσα σε επιστήμη και θρησκεία, από σχέση σύρραξης μεταβάλλεται σε σχέση συνύπαρξης.

Σχόλια