Περιγραφή

- Μπορούν να συνυπάρξουν ο δαρβινικός υλισμός και οι θρησκευτικές παραδόσεις ;
- Ποια θέση απομένει για τον Θεό ;
- Πως να κατανοήσουμε τον Δαρβίνο ;
- Ποιο είναι το νόημα της ζωής που έχει γίνει τυχαία;
- Υπάρχει ελευθερία για τον άνθρωπο σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο ;
- Ποια είναι η σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά