Περιγραφή

Με τον "Ποιμαντικό Κανόνα", όπως o ίδιος ο Γρηγόριος ο Διάλογος αναφέρει, "ζωγράφισε" την προσωπογραφία "ωραίου ανθρώπου". Πρόκειται δηλαδή για τη σκιαγράφηση του καλού ποιμένα, ο οποίος ξεχωρίζει για την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη και κυρίως τη διάκριση που έχει αποκτήσει ως άλλος αββάς.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά