Περιγραφή

Εκείνο που φοβίζει πλέον τη δυτική κοινωνία, είναι ο "ξένος", ο "άλλος", ο θρησκευτικά και πολιτισμικά διαφορετικός, που πολλές φορές ταυτίζεται με τον μουσουλμάνο.

"Η Ανατολή δεν είναι μόνο γειτονική με την Ευρώπη... Είναι ο πολιτισμικός της ανταγωνιστής και μια από τις βαθύτερες και πιο έμμονες εικόνες του Άλλου".

Ο φόβος αυτός, που ήρθε σαν φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι ο φόβος για τον άλλο άνθρωπο, τον μουσουλμάνο και τη θρησκεία του.

Η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για αποδοχή ενός τέτοιου "άλλου". Ήθελε να τον αλλάξει. Ο μουσουλμάνος όμως "άλλος" δεν αλλάζει.

Η παρούσα μονογραφία δίνει αρκετές αφορμές για να συμπεράνει ο αναγνώστης, ότι αν οι άνθρωποι της δύσεως διαχειριστούν το θέμα με διάκριση και πνεύμα κατανόησης της ετερότητας, η ισλαμοφοβία, της οποίας όλες τις πτυχές προσπαθεί ο συγγραφέας να προσεγγίσει με τρόπο επιστημονικό, θα μπορέσουν να λειάνουν σημεία, τα οποία αντικειμενικά φαίνονται αξεπέραστα.

Σχόλια