Περιγραφή

– Αντίο, είπε η αλεπού. Να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό: μονάχα με την καρδιά μπορείς να δεις. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια.
– Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια, επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας, για να το θυμάται.
– Εκείνο που κάνει το τριαντάφυλλό σου τόσο σημαντικό, είναι ο καιρός που έδωσες για το τριαντάφυλλό σου.
– Είναι ο καιρός που έδωσα για το τριαντάφυλλό μου… έκανε ο μικρός πρίγκιπας, για να το θυμάται.
– Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια, είπε η αλεπού. Εσύ όμως δεν πρέπει να την ξεχάσεις.

Ο μικρός πρίγκιπας θυμίζει σε όλους ότι «γνωρίζεις τα πράγματα που ημερώνεις», ότι η πραγματική γνώση είναι συνώνυμη της αγάπης. Γι? αυτό και προσκαλεί όλους να μην λησμονούν το θαύμα της ζωής, τη ζωή του θαύματος: του θαύματος που επιφέρει η ημέρωση, η μόνιμη και ανέκπτωτη ευθύνη για τον οποιονδήποτε συνάνθρωπο. «Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια, είπε η αλεπού. Εσύ όμως δεν πρέπει να την ξεχάσεις».

Σχόλια


Δείτε κι αυτά