Περιγραφή

Στη σύγχρονη σκέψη η παρακμή και η πτώση μιας κοινωνίας ανάγεται σε μια η περισσότερες από τις εξής αιτίες: περιβαλλοντικές καταστροφές, κλιματικές αλλαγές, εχθρικοί γείτονες, απώλεια ζωτικών εταίρων, εσφαλμένες προνοητικές αντιδράσεις έναντι των τεσσάρων αυτών παραγόντων. Η διάγνωση όμως αυτή δεν αρκεί, διότι αφήνει στο σκοτάδι το ενδεχόμενο να είναι η παρακμή αποτέλεσμα της ακμής. Με τα σπέρματα της ακμής να υπάρχουν εξ αρχής και τα σπέρματα της παρακμής. Στην περίπτωση αυτή η παρακμή και η πτώση θα είναι μοιραία. Για αυτήν ακριβώς την παρακμή και πτώση μιλά τούτο το βιβλίο, διερευνώντας τις όποιες δυνατότητες ανάσχεσής της.

Σχόλια