Περιγραφή

Οι ανάγκες του μαθήματος της Βιολογίας σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και κριτική αξιολόγηση της ύλης που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας Γ’ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης.
Η κάθε ενότητα περιέχει:
- Ορολογία
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σωστού-λάθους
- Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Προβλήματα
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του ΥΠΕΠΘ (ΚΕΕ)
- Ωριαίο κριτήριο αξιολόγησης
- Συνδυαστικές ερωτήσεις
- Απαντήσεις στα ωριαία κριτήρια αξιολόγησης του ΥΠΕΠΘ

Σχόλια