Περιγραφή

Το βιβλίο "Σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση Επιχειρήσεων" (2η έκδοση) είναι ένα απόσταγμα γνώσεων και εμπειριών στο τομέα της Μηχανογραφικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων αλλά και των Ο.Τ.Α. και άλλων Δημοσίων Οργανισμών.

Παραμένει το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που περιλαμβάνει Ασκήσεις, δομημένες με πραγματικά παραστατικά Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Δαπανών και Αξιόγραφων.

Η ανανεωμένη 2η έκδοση του βιβλίου αυτού συνδυάζεται με την αλλαγή που ήδη έχει επέλθει στην αλλαγή όλων των λογισμικών στην αγορά του Software σε περιβάλλον Windows, αναπτύσσονται περιληπτικά οι οδηγίες χειρισμού ενός από τα καλύτερα Λογισμικά που εφαρμόζονται σε πολλές μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα, το Entersoft Business Suite.

Σχόλια