Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται αναλυτικά θέματα που αφορούν:

- τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας,
- τη ψηφιοποίηση υλικού,
- την αρχιτεκτονική και τους ορισμούς ψηφιακών βιβλιοθηκών
- τις ψηφιακές βιβλιοθήκες πολυμέσων,
- τα πνευματικά δικαιώματα
- και την αυτοματοποίηση διαδικασιών στις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν είναι το ίδιο με τον Ιστό, παρόλο που συνήθως μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω των εργαλείων του Ιστού. Σε αντίθεση με τον Ιστό, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες το περιεχόμενο είναι περισσότερο δομημένο, έχει εξατομικευμένη και λειτουργική διεπαφή κι είναι μόνιμο και εγκυρότερο, καθώς σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη το περιεχόμενο έχει περάσει κάποια στάδια κρίσης και είναι ελεγμένο και χρήσιμο.

Σχόλια