Περιγραφή

ΠΑΙΣ ΩΝ
ΚΑΤΕΝΟΗΣΕ
ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΡΙΖΩΜΑ
ΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΚΤΟΥ ΕΛΑΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΜΝΩΔΟΥΣ ΠΑΡΥΦΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σχόλια


Δείτε κι αυτά