Περιγραφή

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ιατρικής πληροφορική (medical informatics) και η τηλεϊατρική (telemedicine) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο πυρήνα της κλινικής ιατρικής.

Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής είναι μια νέα τομή στην υποστήριξη της σύγχρονης κλινικής ιατρικής, αφού είναι δυνατόν να συνδυάσουν την ιατρική γνώση που έχει αποκτηθεί κατά την πάροδο των χρόνων και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας, υποστηρίζοντας την διαγνωστική διαδικασία.

Η σχεδίαση και υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών αποτελεί μία από τις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος αυτού του βιβλίου, καθώς απαιτεί τεχνογνωσία και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της σύγχρονης ιατρικής και των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά