Περιγραφή

Στο βιβλίο "Ανάλυση σήματος: Θεωρία και εφαρμογές" παρουσιάζονται τα μαθηματικά "πίσω" από την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος κατά ισόρροπο τρόπο μαζί με τις διάφορες αυτόνομες τεχνικές κατά την εφαρμογή της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (ΨΕΣ).

Είναι ένα χρηστικό εγχειρίδιο και για τους διδάσκοντες - ειδικούς με τις με τις ειδικές εξειδικευμένες παραπομπές, που καθιστούν το παρόν κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων-προπτυχιακών και μεταπτυχιακών- τόσο των Τμημάτων (ή/και Τομέων) Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων όσο και των ΤΕΙ.

Το βιβλίο περιέχει CD με πληθώρα ασκήσεων - που σχεδόν όλες δίνονται με υποδείξεις ή/ και απαντήσεις -και σε ειδικό παράρτημα σχήματα της ΨΕΣ με χρήση της Μathematica. Οι οδηγίες - εντολές του CD προσφέρονται σε κάθε κάτοχο του λογισμικού αυτής της γλώσσας (από την 6 και πάνω) ή εργαστήριο που την χρησιμοποιεί, με διαδραστικό τρόπο.

Σχόλια