Περιγραφή

Σε πολύ καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1986

Σχόλια