Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Έκδοση του 1990

Σχόλια