Περιγραφή

1957 | Σκληρό ανάγλυφο εξώφυλλο | Σημειώσεις στην εισαγωγή

Σχόλια