Περιγραφή

Η δημοσίευση του βιβλίου, όπου καταγράφονται τα σωματεία τα οποία ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη από την απελευθέρωσή της ως σήμερα, έγινε με αφορμή την εκατοστή επέτειο του γεγονότος. Η καταγραφή (επωνυμιών και αντιστοίχων αριθμών φακέλων) έγινε σύμφωνα με τις χειρόγραφες εγγραφές των Καταλόγων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Το έργο είναι σημαντική συμβολή στην ιστορική, οικονομική, πολιτικη, κοινωνιολογική και πολιτιστική ιστορία της Θεσσαλονίκης, κατά την τελευταία εκατονταετία.
Εξάλλου, η ύπαρξη πολλών "αλλοδαπών" συλλόγων στη Θεσσαλονίκη μαρτυρεί την πολυπολιτισμική σύνθεσή της. "Τα 56 σωματεία της μεγάλης Ισραηλιτικής Κοινότητος της Θεσσαλονίκης δεν έχουν βρεί ακόμη την ειδική ενασχόληση που αξίζουν..." γράφει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Ιωάννης Σ. Τουλουμάκος. (βλ. σ. 21).
Το βιβλίο περιέχει Εισαγωγή (σσ. 11-36), τον Κατάλογο των σωματείων (σσ. 37-458), διαφόρους Πίνακες (σσ. 459-484) και τέλος, στο Παράρτημα (σσ. 485-495) δημοσιεύονται Αποσπάσματα και μέλη Σωματείων από πληροφορίες εγγράφων, τα οποία φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) (βλ. σ. 9)
Γενικώς, στο έργο περιλαμβάνονται 15 κατηγορίες των 12850 σωματείων της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν από το 1914 ως το 2012.
Τα σωματεία διακρίνονται σε: Αθλητικά, Επαγγελματικά, Εργατικά / Συνδικαλιστικά, Επιστημονικά, Πολιτικά, Πολιτιστικά, Προσφυγικά, Περιβαλλοντικά, Φιλοζωϊκά, Διαφόρων Κοινωφελών Δράσεων, Ψυχαγωγικά, με τις επωνυμίες, τα ονόματα ιστορικών προσώπων, αγίων, τις ηθικές ή κοινωνικές αξίες που επιλέγονται σ' αυτές και χαρακτηρίζουν την ταυτότητά τους, συνιστούν την κοινωνική πραγματικότητα της πόλης στο διάστημα του ενός αιώνα από την απελευθέρωσή της.
Η καταγραφή και η σύντομη επισκόπησή τους με τις διαφαινόμενες σε αυτά ιδέες, προθέσεις, συμπεριφορές, πρωτοβουλίες ή εξαρτήσεις έγινε με το σκοπό να συμβάλλει στην πάντοτε χρήσιμη, ιδιαίτερα στην παρούσα περίσταση επιτακτικά αναγκαία, αυτογνωσία.

Σχόλια