Περιγραφή

Το βιβλίο των καθηγητών Π.Ν. Κουρουνάκη και Ε.Α. Ρέκκα "Γνωριμία με τη συναρπαστική επιστήμη των φαρμάκων" αποτελεί λεπτομερή, πολύπλευρη εισαγωγή στο αντικείμενο της Φαρμακευτικής Επιστήμης, μιας σύνθετης, πολυεπίπεδης, αυτοτελούς επιστήμης, η οποία βρίσκεται μεταξύ ιατρικής και φυσικών επιστημών. Κύριος στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει σαφή, ολοκληρωμένη περιγραφή της Φαρμακευτικής σε όσους ενδιαφέρονται να τη γνωρίσουν, κατά μείζονα λόγο σε όσους επιθυμούν να τη σπουδάσουν και να την υπηρετήσουν.
Απευθύνεται σε φοιτητές της Φαρμακευτικής, πτυχιούχους φαρμακοποιούς, ασχολουμένους με φαρμακευτικά θέματα, καθώς και σε συγγενείς επιστήμονες, ιατρούς, βιολόγους, χημικούς, γεωπόνους, διατροφολόγους.
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται: -Η ιστορική συμβολή Κινέζων και Ινδών, λαών οι οποίοι ανέπτυξαν σημαντικό πολιτισμό, στο αντικείμενο των φαρμάκων -Ιστορική αναφορά στους Αρχαίους Έλληνες φυσικούς επιστήμονες και συμβολή αυτών στην επιστημονική σκέψη, ιδιαιτέρως αναφορικά με τη φύση -Εκτενής παρουσίαση της συμβολής των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων σε υγεία και φάρμακα. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει το ρόλο των αρχαίων Ασκληπιείων και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της επί χιλιετία κυριαρχίας του ελληνικού πολιτισμού με την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων και τη Βιβλιοθήκη της. -Σαφής αναφορά στη διαχρονική επίδραση της Αλχημιστικής τέχνης, που ήκμασε κατά το Μεσαίωνα, στην αντιμετώπιση νόσων, μέσω της Ιατροχημείας, της σπαγειρικής τέχνης, που τελικά οδηγούν στη φαρμακοχημεία -Τη σημασία της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου, στο τέλος του Μεσαίωνα, τη συμβολή της στον πολιτισμό και ειδικότερα στη Φαρμακευτική -Κριτική στη θεωρούμενη συμβολή των Αράβων στη διάδοση του ελληνικού πνεύματος στην Ευρώπη από τους Άραβες -Συμβολή προσωπικοτήτων όπως Παράκελσος, Scheele, Ehrlich στη Φαρμακευτική -Η διαχρονική πορεία και εξέλιξη της ανακάλυψης φαρμάκων, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον Ορθολογικό Σχεδιασμό Φαρμακομορίων -Φαρμακευτικές ειδικότητες -Θέση του φαρμακοποιού στη σύγχρονη κοινωνία -Προοπτικές της Φαρμακευτικής στον εξελισσόμενο κόσμο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά