Περιγραφή

Το βιβλίο θα συνοδεύεται με cd με τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση.

Σχόλια