Περιγραφή

Η "Πυρηνική Ιατρική" στα μέσα του 20ου αιώνα εξελίχθηκε από μια καθαρά βασική επιστήμη προς μια πολύ δυναμική και βασική ιατρική ειδικότητα. Η "Πυρηνική Ιατρική" μπορεί να απεικονίσει και να εξετάσει με μεγάλη ακρίβεια τη λειτουργία πολλών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Το βιβλίο αυτό περιγράφει με σαφή τρόπο τη μεθοδολογία και την εξέλιξη τω μεθόδων της Πυρηνικής Ιατρικής για τη διάγνωση διαφόρων παθήσεων.

Σε ξεχωριστό μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται και άλλες βασικές επιστήμες που βρίσκουν εφαρμογές στις διάφορες μελέτες και εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής. Για την καλύτερη και ευκολότερη μελέτη των φοιτητών και των νέων ιατρών σε κάθε κεφάλαιο σημειώνονται με πλάγια γράμματα τα πιο σημαντικά μέρη των κεφαλαίων. Επίσης με τις ερωτήσεις-απαντήσεις αλλά και τις εικόνες του Άτλαντα που κατανέμονται ανά κεφάλαιο εμπεδώνονται καλύτερα οι πιο απαραίτητες και χρήσιμες σχετικές γνώσεις.

Όλα τα κλασικά ιατρικά συγγράμματα όπως η "Εσωτερική Παθολογία" του Cecil και αυτή του Harrison
περιγράφουν εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής που αφορούν τη διάγνωση καρκινικών βλαβών, καρδιοπαθειών κ.α. Επομένως, η Πυρηνική Ιατρική είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη κλινική διαγνωστική και θεραπευτική ειδικότητα.

Το βιβλίο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι αναφέρεται σύντομα σε όλες τις παθήσεις που μελετά η Πυρηνική Ιατρική και όχι μόνο στις αντίστοιχες τεχνικές και μεθόδους αυτής. Άρα, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο και σε κάθε γιατρό που θέλει να συνδυάσει τη γενική ιατρική γνώση με την ειδικότερη γνώση της Πυρηνικής Ιατρικής.

Η συνεργασία 83 Συναδέλφων και Καθηγητών από το εξωτερικό και την Ελλάδα δείχνει τον κόπο και το διεθνές επιστημονικό επίπεδο του βιβλίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά