Περιγραφή

Στην τρίτη έκδοση, που απευθύνεται στους φοιτητές Τμημάτων και Σχολών, που διδάσκονται ανάλογα μαθήματα, όπως και στην προηγούμενη έκδοση η εξελικτική προσέγγιση παραμένει, αλλά αναπτύσσονται αρκούντως οι πληροφορίες οι σχετικές με τη δομή του κυττάρου, των μεθόδων μελέτης στη βιολογική έρευνα και των μεθόδων και των σκοπών της βιοτεχνολογίας. Ετσι, αν και το βιβλίο, κατά κανένα τρόπο δε διεκδικεί την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου που πραγματεύεται, πιστεύουμε ότι δίνει τις βασικές πληροφορίες και τη μεθοδολογία σκέψης ώστε να εισάγει τον αναγνώστη φοιτητή στα περίπλοκα και θαυμαστά θέματα τα οποία πραγματεύεται σήμερα η βιολογία.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά