Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους διδάσκοντες του Δημοτικού και των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, όπου και διδάσκονται στοιχεία που αφορούν στη Θεωρία Αριθμών. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές των Παιδαγωγικών τμημάτων.

Οι ενότητες που αναπτύσσονται είναι αυτές που αντιστοιχούν στη δι-δακτέα ύλη είτε άμεσα, είτε έμμεσα επειδή περιέχουν γνώσεις απαραίτητες για τον διδάσκοντα που επιθυμεί να ανταποκριθεί δημιουργικά στο έργο του.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά