Περιγραφή

Και το φως θα είναι όλο φως
αβάστακτο ολόλευκο φως.

Β. Πούχνερ

Σχόλια


Δείτε κι αυτά