Περιγραφή

Ο αριθμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αυτοματοποιούνται με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών αυξάνει καθημερινά. Η ταχύτατη αυτή εξέλιξη και εξάπλωση της χρήσης της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την επιστήμη αυτή ιδιαίτερα σημαντική, τόσο από θεωρητική άποψη, όσο και από την άποψη των εφαρμογών. Γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τόσο στα πανεπιστήμια, όσο και τα κέντρα ερευνών των μεγάλων εταιρειών πληροφορικής διεθνώς. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια περιεκτική εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής, καθώς και σε ειδικά θέματα όπως οι μέθοδοι και τεχνικές προγραμματισμού. Περιγράφονται επίσης αναλυτικά δυο βασικές και διαχρονικές γλώσσες προγραμματισμού.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά