Περιγραφή

Προ πενταετίας τέθηκε στην διάθεση του αναγνωστικού κοινού ο Α' τόμος της Ιστορίας της Κισάμου, ο οποίος καλύπτει μια μακρά χρονολογική περίοδο (ΙΙ25π.χ.-Ι922 μ. χ.).
Σήμερα, με την προσπάθεια Και με δαπάνες του Ιδρύματος Κισαμικών Μελετών κυκλοφορείται ο Β' τόμος της ιστορίας της επαρχίας και αναλύει την φιλοσοφία του πολέμου, τον επεκτατισμό, καθώς και τις περιπέτειες, που υπέστη ο λαός μας την κατοχική περίοδο Ι94Ι-Ι945, αλλά και την αντίσταοη, την οποία αντιπαρέθεσε κατά της ανελευθερίας.
Ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να διαφωτίσει τον αναγνώστη και ερμηνεύσει τα γεγονότα, προσπαθεί να αναλύσει τους παράγοντες, οι οποίοι υφαίνουν τα γεγονότα, που εξελίσσονται κατόπιν σε συρράξεις: έτσι το έργο αποκτά περισσότερο διδακτικό χαρακτήρα Και μεγαλύτερη εσωτερική ιστορική σύνδεση.
Για την εκπόνηση αυτού του έργου χρησιμοποιήθηκε πρωτογενές και δευτερογενές ιστορικό υλικό, καθώς και προσωπικές μαρτυρίες, πρακτικά δικαστηρίων και η μνήμη του συγγραφέα, καθ' ότι, έστω και ως εξαετές παιδί, τότε, διατηρεί την ανάμνηση των γεγονότων.
Οι πηγές αντιμετωπίστηκαν με τους κανόνες της αυστηρής συγκριτικής μεθόδου, δεν βιάστηκαν, αλλά μίλησαν μόνες τους που έχρηζαν ερμηνείας προτάθηκαν προλεγόμενα ή προεισαγωγικά.
Πιστεύω ότι η πενταετής προσπάθεια για την εκπόνηση αυτού του έργου θ' αποτελέσει κίνητρο για νέους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να καταρτίσουν επιμέρους εργασίες στηριζόμενοι κυρίως στα αρχεία των αντιπάλων κατ 'εκείνη την περίοδο Δυνάμεων.
Το έργο αφιερώνεται στους απανταχού της Γης 'Ελληνες που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα.
Νέα Κυδωνία Χανίων
Σεπτέμβριος 2003
Γιάννης Εμμ. Ανδρουλάκης.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά