Περιγραφή

Εκδ. 1966
Κατάσταση Σαν Καινούργιο

Σχόλια