Περιγραφή

Μια κριτική ανατομία των ποικίλων εκφάνσεων του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού βίου μας, που, αφ' ενός, ανατρέχει στις κύριες αιτίες της νεοελληνικής κακοδαιμονίας και, αφ' ετέρου, διατυπώνει σειρά προτάσεων για την αναστροφή της.
Η εξέταση δεδομένων και γεγονότων της νεοελληνικής ζωής και ιστορίας, από την απλή εμπειρική διαπίστωση μέχρι την επιστημονική στάθμιση και εμβάθυνση, συνθέτει μια περιεκτική και εναργή τοιχογραφία του ελλαδικού αλλά και του οικουμενικού ελληνισμού, όπου το αίσθημα της πικρίας για τα φαινόμενα παρακμής που επιπολάζουν διαλέγεται με την πίστη στις δυνατότητες για μια νέα, πνευματική και υλική, άνθηση των Ελλήνων.

Σχόλια