Περιγραφή

Ο μεγάλος βάρδος της πείνας, ο Ιούλιος Βερν μας έδωσε ακόμα ένα φανταστικό για την εποχή του έργο (γιατί, σήμερα, τον 21ο αιώνα, έχουμε όχι το φανταστικό αλλά το πραγματικό).
Τώρα τι θα κερδίσουν οι Λαοί μια και έγιναν αληθινά τα φανταστικά, αυτό είναι άλλο ζήτημα! Το βιβλίο λοιπόν "Γύρω από τη Σελήνη" είναι μια περιπέτεια από τις λίγες που έχουν γραφτεί.
Ο άνθρωπος πάντα ψάχνει, στον αέρα στη ξηρά, στα βάθη της θάλασσας και όπου νομίζει ότι θα βρει κάτι καινούργιο. Είναι μια συνεχής αγωνία μια ανάγκη για να μην σταματάει ποτέ και πουθενά.
Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να ψάχνει αλλά πρέπει αυτό να είναι για το καλό όλου του κοσμου, όχι για την ικανοποίηση και τον εγωισμό των λίγων.

Σχόλια