Περιγραφή

Από τις αρχές της επικράτησης του καπιταλισμού κρίσεις διέκοπταν την γενικά αυξητική πορεία των παραγωγικών δυνάμεων και της παραγωγής. Κρίσεις που είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του καπιταλισμού και δεν συναντώνται σε προηγούμενα συστήματα.
- Ποια είναι τα αίτια των κρίσεων;
- Σε ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού οφείλονται;
- Πως ξεπερνούσε ο καπιταλισμός τις κρίσεις του;
- Με ποιους μηχανισμούς;
- Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ακόμη ενεργοί;
- Αν όχι γιατί;
- Το ότι ο καπιταλισμός ξεπερνούσε τις κρίσεις του αποτελεί πρόκριμα και για το μέλλον;
- Είναι ο καπιταλισμός το τέλος της ιστορίας;
- Ή μήπως ο καπιταλισμός είναι πλέον ένα γερασμένο σύστημα που έχει μπει σε χρόνια γενικευμένη κρίση και πρέπει η ανθρώπινη δράση να το αποσύρει από το ελληνικό προσκήνιο;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά