Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1. Βουλγάρικη πανούκλα.
2. Κομμουνιστική πανούκλα.
3. Η Γλώσσα των Μακεδόνων.
Άγιος Ηλίας.
Λιμπίστοβον (Άγιος Ηλίας). Διοικητικές μεταβολές.
Μακεδονικός Αγών. Καπετάν Βάρδας.
Άγιος Ηλίας (Λιμπίσοβο) Καστοριάς.
Ισίδωρος Κοβατσιάδης - Μονή Αγίου Αθανασίου
π. Ισίδωρος Κοβατσιάδης στο Αλβανικό Μέτωπο.
Ιερέας Ισίδωρος Κοβατσιάδης
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Σχόλια