Περιγραφή

Περιέχονται οι ενότητες:
- Εισαγωγή
- Επεξεργασία κειμένου (νοηματική, αισθητική, πραγματολογική)
- Παράλληλα χωρία για συγκριτική μελέτη
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις των ενοτήτων "Ας γίνουμε θεατές" και "Ας εμβαθύνουμε" του σχολικού βιβλίου
- Συμπληρωματικές ερωτήσεις
- Κριτήρια αξιολόγησης

Σχόλια