Περιγραφή

Περιέχει:
- Επανάληψη θεωρίας Α΄ - Β΄ Γυμνασίουα: Ετυμολογία - Γραμματική - Σύνταξη
- Κείμενο - Μετάφραση / Άγνωστες Λέξεις - Φράσεις
- Νέος τρόπος συμπαρουσίασης γραμματικής και σύνταξης του κειμένου
- Χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις
- Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
- Γλωσσική επεξεργασία λέξεων - Νεοελληνικά ομόρριζα
- Αναλυτική θεωρία γραμματικής και σύνταξης σε εποπτικούς πίνακες
- Πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης
- Παρατηρήσεις από βιβλίο εκπαιδευτικού
- Ανάπτυξη γνωμικών
- Κριτήρια αξιολόγησης
- Παράλληλα κείμενα
- Επίμετρο: Αρχικοί χρόνοι, συνηρημένα ρήματα, ουσιαστικά - επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις.

Σχόλια