Περιγραφή

Περιέχει:
- Κείμενο - Μετάφραση
- Ερμηνευτική προσέγγιση
- Κριτική αξιολόγηση
- Γραμματική - λεξιλογική προσέγγιση
- Συντακτική ανάλυση
- Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
- Κριτήρια αξιολόγησης

Σχόλια