Περιγραφή

Εκδ. 1975
Μετ. Πετρακόπουλος Περικλής
σελ 258

Πολύ καλή κατάσταση

Σχόλια