Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1997

Σχόλια