Περιγραφή

Σε πολύ καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα
Έκδοση του 1973

Σχόλια