Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Έκδοση του 1948

Σχόλια