Περιγραφή

Σε μέτρια κατάσταση
Έκδοση του 1983

Σχόλια