Περιγραφή

Σε εξαιρετική κατάσταση
Έκδοση του 1984

Σχόλια