Περιγραφή

Langue, Histoire et Civilisation Francaises
Για χρήση των μαθητών Γ' τάξεως Γυμνασίων και Εμπορικών Σχολών.
Μέτρια κατάσταση.
Ελάχιστα σημειωμένο.

Σχόλια