Περιγραφή

Εξηγεί με εύληπτο τρόπο βασικά θέματα του ναυτικού δικαίου, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου. Αναλύονται έννοιες όπως πλοίο, κυριότητα, νηολόγηση πλοίου, ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία πλοίου, νομικές μορφές εκμετάλλευσης πλοίου, υποθήκη πλοίου, αναγκαστική εκτέλεση σε πλοίο, ακτοπλοΐα, φαρικά τέλη, θαλάσσια ασφάλιση, ναύλωση, ναυτικά προνόμια, ρυμούλκηση κ.λπ. Επίσης, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν το διοικητικό φορέα της εμπορικής ναυτιλίας, τις λιμενικές αρχές, το ναυτικό πράκτορα, την ναυτική εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια του ναυτικού και τους συνδικαλιστικούς φορείς των ναυτικών, τα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα των ναυτικών κ.λπ.

Απευθύνεται σε φοιτητές ναυτιλιακών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, είναι χρήσιμο βοήθημα για κάθε εργαζόμενο, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα της ναυτιλίας, για την κατανόηση και αντιμεχώπιση βασικών νομικών θεμάτων της καθημερινής ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Σχόλια