Περιγραφή

Στο βιβλίο αναλύεται το πλαίσιο του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών μέσα από τα γενικά χαρακτηριστικά του και την ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων. Παρατίθενται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών στο Σύστημα λογαριασμών, οι οποίοι παρουσιάζονται ανά κατηγορία, και γίνεται εκτενής αναφορά στις Εισροές-Εκροές, τους Αριθμοδείκτες, τον Πληθυσμό και τις Εισροές Εργασίας.

Η ύλη του βιβλίου βασίζεται στις αναθεωρημένες οδηγίες για την κατάρτιση συστημάτων εθνικών λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, της Διεθνούς Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση και η εμπέδωση των αρχών της Εθνικής Λογιστικής μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η οικονομική ποσοτική ανάλυση της εθνικής οικονομίας που αποτυπώνεται στους Εθνικούς Λογαριασμούς.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης και Οικονομικών, των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας.

Σχόλια